Croeso i'n gwefannau!

Gweithrediad cywir argraffwyr gwely fflat UV wrth argraffu deunydd arbennig

Argraffydd gwely fflat UV yw'r math mwyaf aeddfed o argraffydd UV, ac mae ganddo hefyd enw da fel "argraffydd cyffredinol".Fodd bynnag, hyd yn oed os yw'n ddyfais gyffredinol mewn theori, mewn gweithrediad gwirioneddol, wrth ddod ar draws rhai cyfryngau â deunyddiau a manylebau anarferol, dylai gweithredwr yr argraffydd gwely gwastad UV feistroli'r dull gweithredu cywir i osgoi difrod corfforol anwrthdroadwy i'r argraffydd UV.niwed.

Yn gyntaf, deunyddiau gyda gwastadrwydd wyneb gwael.Wrth argraffu deunyddiau gyda gwahaniaethau mawr mewn gwastadrwydd arwyneb, dylai'r argraffydd gwely gwastad UV osod y gweithrediad mesur uchder yn llym yn seiliedig ar y pwynt uchaf, fel arall bydd y deunydd yn cael ei grafu a bydd y ffroenell yn cael ei niweidio.

Yn ail, mae trwch y deunydd yn rhy fawr.Pan fydd trwch y deunydd yn rhy fawr, bydd y golau UV yn cael ei adlewyrchu o'r bwrdd i'r ffroenell, gan achosi difrod anwrthdroadwy i glocsio'r ffroenell.Ar gyfer y math hwn o ddeunydd argraffu, mae angen llenwi'r ardal wag â deunydd anadlewyrchol addas i atal adlewyrchiad golau rhag rhannau gormodol ac achosi i ffroenell yr argraffydd gwely fflat UV gael ei rwystro.

Yn drydydd, y deunydd gyda llawer o dander.Bydd deunyddiau â llawer o dander yn cadw at blât gwaelod ffroenell yr argraffydd UV oherwydd colli wyneb, neu grafu wyneb y ffroenell.Ar gyfer deunyddiau o'r fath, mae angen tynnu lint cyfryngau a allai ymyrryd ag argraffu cywir cyn argraffu.Megis rhostio ysgafn ar wyneb y deunydd.
Yn bedwerydd, deunyddiau sy'n dueddol o gael trydan statig.Ar gyfer deunyddiau sy'n hawdd achosi trydan statig, gellir trin y deunyddiau â dileu statig, neu gellir llwytho dyfais dileu statig ar yr offer.Gall trydan statig arwain yn hawdd at y ffenomen o inc yn hedfan yn yr argraffydd UV, sy'n effeithio ar yr effaith argraffu.


Amser postio: Gorff-07-2022